Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aktualizem (5)


uveljavili dve nasprotni stališči:    aktualizem    (Kripke) in posibilizem (Lewis).
   Aktualizem    pravi, da samo naš aktualni svet realno
Pri    aktualizmu    ”možnih svetov“ gre torej za hipotetične
razlagah ni uporaben kripkejanski ”   aktualizem   “ možnih svetov, ampak je za njihovo
Tu preprosto ni mogoč umik v logični    aktualizem   , ki pravi zgolj to, da bi bila v drugih