Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aktualist (1)


odveč še enkrat poudariti, da je ravno ”   aktualist   “ Kripke odkril ”možne svetove“ v sodobni