Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aktualen (35)


Na    aktualna    dogajanja v zvezi z ratifikacijo evropskega
Govorili so o    aktualnih    razmerah, povezanih s prizadevanji
Pogovarjala sta se o    aktualnih    mednarodnih političnih vprašanjih,
Za zdaj ostajata    aktualni    obe možnosti, tako črtanje spornega
pri širitvi predloga za spremembe -    aktualna    je namreč tudi zahteva volivcev za
dvostranske in večstranske pogovore o    aktualnih    temah.
- potencialno sedanji, čeprav je    aktualna    sedanjost vseh časov dostopna samo
splošnih fizikalnih zakonov, kajti    aktualna    prostorsko‐časovna konfiguracija sveta
neskončno, zato vprašanje dejanske oziroma    aktualne    neskončnosti (ki jo je stari Aristotel
neevklidske geometrije, ki pa vprašanja    aktualne    neskončnosti vesolja tudi ne morejo
O nebu, kjer Aristotel zavrača fizično (   aktualno   ) neskončnost spet na način reductio
Janez. ...in ob misli na dejansko,    aktualno    neskončnost vesolja se mi pamet ustavi!
vesolja, in to vprašanje je še vedno    aktualno    zato, ker vesolje - kot kažejo najnovejše
stare tristo trideset let, in vendar so    aktualne    še dandanes, ko se Cerkev znova poskuša
bodisi kot potencialno bodisi kot    aktualno    dostopno območje vesoljnih ”fenomenov“,
Obseg    aktualne    dostopnosti fenomenov je odvisen seveda
mogla seči niti za seženj čez svoja    aktualna    zaznavna obzorja v ”potencialno“ vesolje
Einstein‐De Sitterjev ”ravni“ model, ki pa je še vedno    aktualen    za opis dejanskega vesolja - s filozofskega
Fred Hoyle kot zastopnik takrat še    aktualne    nasprotne teorije, namreč ”stacionarnega“
razlikovanje med pojmoma potencialna in    aktualna    neskončnost - Aristotel je sprejemal
Podobno je menil Kant, ki mu je bila    aktualna    neskončnost samo regulativna ideja,
spremenil odnos do neskončnosti: z    aktualno    neskončnostjo (natančneje, z mnogimi
neskončnostjo (natančneje, z mnogimi    aktualnimi    neskončnostmi) je matematika začela
Problem distinkcije med potencialno in    aktualno    neskončnostjo je znova oživel ter se
realistična), misli na potencialno ali na    aktualno    neskončnost.
začetka vesolja, pojasnitev problema    aktualne    neskončnosti, dokončno razlago kozmične
Aktualizem pravi, da samo naš    aktualni    svet realno obstaja, medtem ko so ”možni
neudejanjenega stanja ali razvoja našega    aktualnega    sveta.
entitete, ki pač niso udejanjene v našem    aktualnem    svetu, marveč v drugih, možnih, toda
zavračanja posiljenih in slabih zakonov    aktualne    oblasti ne pripelje do tega, da bi
Vse bolj    aktualno    pa je poseganje igralnic prek interneta
Razlika v njuni    aktualni    formi se je pokazala v finalu, ko je
Sveže in    aktualne    informacije na snežnem telefonu 041
je bil med njegovimi branilci tudi    aktualni    predsednik hrvaškega sabora Vladimir
knjig v angleških prevodih svetovne    aktualne    produkcije ... in na polici, kjer so