Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aktiven (28)


govorila tudi o tem, da bi se udeležila    aktivnega    upora zoper Partijo, vendar nista imela
naj bi zagotovili večje možnosti za    aktivno    podporo pri prestrukturiranju gospodarstva.
koordinacije parlamentarnih strank in    aktivno    sodeluje pri njeni pripravi.
sodobnejšo ustanovo, ki naj bi tudi    aktivnejše    podpirala prestrukturiranje gospodarstva.
Vendar pa je zvedel, da obstaja    aktivno    in pasivno očiščenje, notranje in zunanje
sedaj pa prenaša, tako da je še manj    aktiven   , storilnost in kultura upadata, razen
Popotnik je bil    aktiven    človek na delu.
Na Baliju je med drugim    aktivnih    več kot dva tisoč plesnih skupin, kar
na delovanje računalniškega spomina:    aktivni    spomin (RAM) bi verjetno ustrezal retenci,
18. stoletju imel atome za ”centre    aktivne    moči“, ne pa za materialne delce snovi...
narave ni popolno, saj razlikuje med ”   aktivno   “ naravo (natura naturans), ki so
naravi in / ali v božanski volji, kar je    aktivno   , tisto, kar biva iz sebe in za sebe
svetlobnih virov, ki jih razlagajo kot    aktivna    jedra mladih galaksij, napajana z gravitacijsko
skupnimi močmi smo s pomočjo programov    aktivne    politike zaposlovanja, ki so pripravljeni
fazi: programi zaposlovanja, programi    aktivne    politike zaposlovanja; v drugi fazi:
kot lastnik igrati na tem področju    aktivno    vlogo, če bi hotela tudi aktivno izvajati
zavod Triglavski narodni park predvsem    aktivno    vlogo.
Poslanec Vučko trdi, da ima uprava    aktivno    vlogo.
pa trdim, to, kar vi pravite, takšne    aktivne    vloge uprava pri nastajanju regionalne
strani pa lokalno skupnost zaveže k    aktivnemu    sodelovanju pri tistih projektih, ki
tako pomembno stvar potrebujemo neko    aktivno    legitimacijo, ne pa zgolj biti prvopodpisan
S tremi    aktivnimi    bataljoni motorizirane pehote bo Slovenija
Družina je bila zelo    aktivna   , saj je ob izvajanju osnovnega programa
preimenovali v odred Ljudska pravica, višek    aktivnega    delovanja z akcijami na pomurskem,
pod tem imenom so lendavski taborniki    aktivni    še danes.
   Aktiven    član Vider je tudi starešina območne
Edini resnično    aktivni    akter je bil Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Tam takoj postane politično    aktiven   : s kmeti in rudarji ustanovi skrivno