Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akt (53)


je bil odpraviti užitek pri spolnem    aktu   .
Uspešno odigran spolni    akt    je upor.
Bistveni    akt    vojne je uničevanje, ne nujno človeških
samem srcu Angsoca, ker je bistveni    akt    Partije, da uporablja zavestno prevaro,
da spletkari s stvarnostjo; s svežim    aktom    dvomišljenja človek to vednost briše;
zanikal, da se je spominjal in pozabil    akt    pozabljenja.
igre na srečo, in še nekatere druge    akte   .
Brez razprave je DZ sprejel    akt    o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije
z zakonodajo in internimi pravnimi    akti   .
kadar bi bilo treba zaradi nje sprejeti    akte   , ki bi bili v nasprotju z ustavo, ima
nasprotju z zakonskimi in podzakonskimi    akti   .
Dokler je lahko pisal    akte    in živel sredi krožnikov v svojem malem
(pensées), ki niso niti dejavnosti, niti    akti    volje, niti jasne spoznave [prav tam].
po njegovem lastnem priznanju spolni    akt    igral pomembno vlogo“ [gl.
Boga in stvarstva sledi nujnost samega    akta    stvarjenja, vendar je to tezo sprejemal
potence, ki je ločena od udejanjenja [   akta   ], pripada samo spremenljivim stvarem.“
določitev kriterijev s podzakonskim    aktom   .
"vacatio legis" in priprave podzakonskega    akta    z današnjim dnem ne more steči subvencioniranje
regionalni zasnovi in pa sprejetem    aktu    o urejanju, oziroma ko govori o regionalni
morali mnenja stroke ter vseh tistih    aktov   , ki jih je Slovenija na področju varstva
namreč potrebno pri vsaki spremembi    aktov    o zavarovanju upoštevati ali pa na novo
Ta zakon pa je po vsebini    akt    o zavarovanju.
najprej bi rad opozoril, da bi moral    akt    vsebovati ustrezne kartografske priloge
kartografske priloge in o vloženem    aktu    bi moral ustanovitelj parka v tem primeru
spremembo tega zakona oziroma tega    akta    o zavarovanju dobili samo še en pokrajinski
je v tem primeru zakon dejansko tudi    akt    o zavarovanju širšega območja v skladu
zakon o ohranjanju narave za tovrstni    akt   .
ustanovitelj javnost seznaniti z osnutkom    aktov    o zavarovanju, s katerim so ustanavljali
seznanjeni z režimi, kakršni jim "pretijo" v    aktu    o zavarovanju tega območja, da lahko
sedaj pa še ne registrirano v svojih    aktih   .
Triglavskem narodnem parku so prostorski    akti    v pristojnosti lokalnih skupnosti.
ureditveni načrt kot prostorski izvedbeni    akt   .
Obvezno izhodišče za vse    akte    občine na območju parka bo po novem
parka, tudi zapisali, da ne gre za nov    akt    o ustanovitvi zavarovanega območja,
ustanovitev, da gre za popolnoma nov    akt   .
ustanovitelj seznani javnost z osnutkom    akta    o zavarovanju.
Tudi če bi šlo za spremembo    akta    - kar pa v tem primeru ne gre - kot
seznanjeni z režimi, kakršni jim pretijo v    aktu    o zavarovanju tega območja, da lahko
je tudi jasno določeno kaj mora ta    akt    o ustanovitvi zavarovanega območja
upravljanja, ki se sprejme na podlagi    akta    o ustanovitvi.
upravljanja, ki se sprejme na osnovi    akta    o ustanovitvi, torej, kje je to v zakonu
recimo, s spremembami prostorskega    akta    - saj ne vem, kako daleč so te stvari
odpiral možnosti z novim prostorskim    aktom   .
Načrt upravljanja je upravljavski    akt   , s katerim se posamezni režimi ali
Tudi pri prostorskih    aktih    vseh lokalnih skupnosti je izredno
državne resorske programe, prostorski    akt    ali za občinske prostorske plane, tudi
kvečjemu kot napotilo pri pripravi drugih    aktov   .
razvojnem programu, tudi s prostorskimi    akti    etc.
Glavno mesto opredelitev je državni    akt   .
Ustanovitelj mora pred sprejemom    akta    seznaniti z javno vsebino osnutka akta
akta seznaniti z javno vsebino osnutka    akta    o ustanovitvi ožjega zavarovanega območja.
Sam    akt    zapiranja te ustanove oziroma azbestne
deviznih varčevalcev na Hrvaškem pa s tem    aktom    niso bile z ničimer poškodovane ali