Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aksiom (21)


O'Brienu, vendar tudi postavlja neki važni    aksiom   , je napisal:
In kadar posameznik obrne ta    aksiom    proti vam mu ne znate odgovoriti drugače
Ta    aksiom    ju je tako presenetil, da sta vzela
Etika s svojimi    aksiomi    in posledicami ju je navdala z grozo.
tega in tega predmeta, tega in tega    aksioma   , te in te resnice.«
predmet, po katerem sem deduciral ta    aksiom   , s katerim sem dopustil to resnico.«
in razumom, postavite nasproti njune    aksiome   :
Na tablo je napisal tale    aksiom   :
ter drugih Kartezijevih postulatov in    aksiomov    sledi teza: ”
postulat, splošno bolj znan kot evklidski    aksiom    o vzporednicah: trditev, da lahko
nastale z zanikanjem evklidskega    aksioma    o vzporednicah, ki se nam sicer zdi
Torej, če ponovim,    aksiom    o vzporednicah pravi, da lahko na ravnini
neevklidskih geometrijah zanikamo evklidski    aksiom    o vzporednicah, to negacijo pa lahko
bodisi razumemo negacijo evklidskega    aksioma    o vzporednicah tako, da je mogoče skozi
prostora uporabi naš splošno sprejet ”   aksiom   “.
zakona kakor iz nekakšnega religioznega    aksioma    nujno sledijo še drugi neizpodbitni
ki bi sprejemal najvišji religiozni    Aksiom    in zakone logike, zavračal pa navedene
K temu lahko dodamo še tisti    aksiom   , na katerem temelji ves Spinozov racionalizem
Z današnjega stališča sta v tem    aksiomu    prisotni tako moč kakor tudi ranljivost
bil neposredno ”razviden iz četrtega    aksioma    prvega dela“, tj. iz tradicionalne
Zanimivo je sicer, da Spinoza med    aksiome    drugega dela Etike uvrsti stavek: