Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akord (7)


zajema vso državo in združuje v enoten    akord    vse člane, najšibkejše in najmočnejše
V    akordih   , ki jih slišijo, iščejo številčna razmerja,
Živa pesem je, in njeni    akordi    se zarežejo človeku - jetniku v srce,
Zadoneli so zvočni    akordi   .
Ja, tako, zase, nekaj    akordov   ...
Ko izzveni zadnji    akord    in Bruno izklopi gramofon, v prostoru
Schelling zapiše podobne teze v sklepnih    akordih    würzburškega Sistema celotne filozofije,