Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akonceptualno (1)


so intuitivci, stvarnost doživljajo    akonceptualno   .