Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akcidenčno (1)


[kot trdi Aristotel], da je umeščeno    akcidenčno    in da ima vlogo mesta po naključju,