Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akcepten (1)


mariborske občine ter nezakonitem podpisu    akceptnih    nalogov in jamstva za zavarovanje kredita