Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akantski (1)


kalcedona, obeliskov iz rdečega granata z    akantskimi    kapiteli, vrh katerih stojijo alegorične