Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akademiziranje (1)


mistificiranju Biblije in proti teološkemu    akademiziranju    religije, ki je doseglo vrh v sholastiki.