Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akademik (4)


   Akademik    se je razjezil in ni več odgovarjal.
To je bil    akademik    Larsonneur.
občanov, do glasu usklajevalcev, do glasu    akademikov   , novinarjev in tudi ostalih, ki so
Tudi ni res, da tako glas    akademikov   , ljudstva in ostalih ne bi iskal rešitve.