Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akacijin (1)


Predvsem so krivi    akacijini    trni pa tudi različne vrste osata.