Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ajdov (1)


od hriba do hriba, se tiho valjal po    ajdovem    strnišču in s suhim šumom švigal med