Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ahaten (1)


mogočega - lakiranih doz za njuhanec,    ahatnih    brošk in podobnega - zbujala vtis,