Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ah (91)


»   Ah   , nič !«
»   Ah   , razumem,«
   Ah   , in še je na Tolminskem vse polno mrzlih
   Ah   , in moja mati, tolminska uporna mati,
Samo oči,    ah   , oči so bile tako velike, da sem se
Mati pa je gledala,    ah   , samo gledala, gledala, gledala, tako
   Ah   , to ne.
kot zastor zlat    ah   , tamkaj ozad, tam si
soltanto vedere un sorriso di un padre.«    Ah   , kaj bi, saj ne morem več strpeti,
   Ah   , te izbe!
   Ah   , in takrat bomo šli mi vsi, vi vsi.
»   Ah   , to so sitnosti«, poreče, »samo če
   Ah   , da, kje je sreča?
   Ah   , da, saj je že davno sklenila, da se
   Ah   , ne, ne, Tinka se bo majala na mostu
   Ah   , da, moji ljubi otroci."
   Ah   , Pepi, kaj nisi nobenega videl?"
   Ah   , res, je začel Martin ponavljati svojo
»   Ah   , takih hlač sem bil pa zares potreben.
   Ah   , kako me bo žgal peklenski ogenj, kakor
   Ah   , tega otroka bo doletela še velika
»   Ah   , zdaj jo bo pa le doletela sreča,«
»   Ah    kaj, kruh tudi ni vse.
»   Ah   ,« je zastokala Marjanca.
»   Ah   , kar je, pa je!« se je nenadoma otresla.
»   Ah   , ne bodite otročji!« je dejala Nanca,
človek ... da je človek ... kako naj rečem ...    ah   , kaj bi le iskala besedo!
»   Ah   , ta moj pob!« vzdihne z ljubeznijo,
-    Ah   ?! ...
»   Ah   , kaj si bom zdaj izmišljal roman o
   Ah   , ne, ne!
-    Ah   , beži, beži! -
»   Ah   , beži, beži!«
   Ah   , kako iz srca sem si želel, da bi se
»   Ah   , že spet ni preprosto!«
   Ah   , prismoda!«
»   Ah   , beži, beži, tepček!« me je s smehom
»   Ah   , nič!« je sitno zagodrnjal.
»   Ah   , ti srečna duša nesrečna!
»   Ah   , to pa res ne!
»   Ah   , seveda!« je živo pribil Peter Majcen.
»   Ah   , kako staro mizo bova pa vendar kje
-    Ah   , kam naj pa le grem? - je rekel prijazno
-    Ah   , ne nori! - je rekla pomirljiveje.
-    Ah   , ti moj ljubi bog! - je Temnikarica
»   Ah   , seveda!
»   Ah   , kaj bi govorila o njej!«
   Ah   , pustimo čudaka koščenega!
»   Ah   , saj je vseeno, če je v resnici ali
»   Ah   , dovolj!« si je ukazal, se zravnal
»   Ah   , neumnost!« je Peter Majcen zmajal
   Ah   , ne!« je zmajal z glavo.
   Ah   , kako dobro de, da si človek lahko
»   Ah   , kaj le norim!« se je razjezil.
»   Ah   , ne!« ju ustavim.
»   Ah   , beži, beži, tepček!« me je s smehom
»   Ah   , nič!« je sitno zanergal oče.
»   Ah   , ne!« je rekla orlica.
»   Ah   , absida iz romanike!
»   Ah   , kako je to prijetno!« je rekel Bouvard
»   Ah   , niti od mene!«
»   Ah   , revolucija...
»   Ah   , ah, ah!«
»Ah,    ah   , ah!«
»Ah, ah,    ah   
»   Ah   , nič drugega nisi kot sofist!«
   Ah   , je odgovoril eden, kdor ima tu denar,
   Ah   , sem se namrdnil, dajte no mir.
   Ah   , ne!
   Ah   , kaj so bili ljudje že pred menoj tako
   Ah   , nihče mi ne bo dal ljubezni, radosti,
   Ah   , seveda, Descartes se je ukvarjal z
   Ah   , ja!
   Ah   , ne!
   Ah   , ne vem...
   Ah   , daj no!
   Ah   , je že prepozno... srni sta bili.
   Ah   , kadar potlej omamljen v polsnu tipam
   Ah   , tako... prej sem pač pomislil, kako
   Ah   , skoraj bi pozabil!
   Ah   , ne...
   Ah   , Hegel!
   Ah   , srce bíje v meni, že odkar pomnim!
   Ah   , tako... jaz pa sem upal, da te bodo
   Ah   , kitaro sem pospravil, ko je Draga
   Ah   , ko bi mojster vedel, da sem se danes
   Ah   , ta praznina!
   Ah   , ne, osvežil sem se pač, za začetek
   Ah   , ne... svojih slik ne prodajam, le kdo
   Ah    ne, saj vidiš, da maha z repom.
»   Ah   , seveda,« mi je odvrnil, »sem pozabil,