Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//agonija (7)


izglasovali veto in tako podaljšali    agonijo    igralnic.
   Agonija    je trajala več let.
Tik pred razodetjem mu je hudič v    agoniji   , ponudil svoji lastni hčeri.
Kakšna    agonija    je v hirajočih očeh, brezup in nemoč
Za enkrat    agonija    še teče dalje.
Potem so prišle vse sorte    agonije   .
S tem se je končala kriza, skoraj    agonija    stranke, v kateri so že dlje časa tlele