Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aglomeracija (2)


Večji trg terja večje    aglomeracije    moči.
   Aglomeracije    etničnih skupin z zelo poroznimi mejami.