Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//agkurski (1)


njenih sedem hčera, in tistih sedem    agkurskih    devic, ki so bile kljub sedemdesetim