Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//agitprop (1)


nacizem, gestapo, kominterna, inprecorr,    agitprop   .