Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//agitiranje (1)


Njihovo    agitiranje    proti buržoaziji, intelektualcem in