Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aforizem (1)


začetku naletimo na zanimivo zbirko    aforizmov    z naslovom Diapsalmata, kjer Sören