Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//afekcija (2)


”Z modusom mislim    afekcije    <affectio = določeno stanje stvari>
Modusi ali    afekcije    substance (njeni načini bivanja ali