Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adoptiven (1)


aristokracije vedno kratkotrajne, medtem ko so    adoptivne    organizacije, tako kot katoliška cerkev,