Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//admiral (2)


Kot veliki    admiral    opravi pregled ladjevja, namenjenega
tretji sin Ludovika Filipa, veliki    admiral   .