Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//administrator (3)


del pa je logističen, v njem pa so    administrator   , šoferji, kuhar, vojaki za zavarovanje
Georges Eugène Haussmann (1809‐1891),    administrator    in politik, ki je v jedru spremenil
so v zadnjih letih zaustavili tajski    administratorji   .