Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adekvatno (1)


Sicer v 6. in 7. členu    adekvatno    siceršnji ureditvi na področju srednjih