Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adekvaten (1)


Vendar ribiška zgodbica ni povsem    adekvatna    ilustracija razlagalne funkcije antropičnega