Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adaptirati (6)


Družina je bila muslimanska, tolerantno    adaptirana    na indijska tla.
reflektirajo različne stile, ki so jih    adaptirale    ženske iz različnih regij in v različnih
četudi sem se v letu dni že za silo    adaptiral    na azijske elementarnosti in sem hkrati
Zelene,    adaptirane    mošeje in džamije, podobne onim iz
moje tete Mance in zaupanjem tehle    adaptiranih    Batakov!
kontinentalnega duha, preveč preprosto    adaptirane    stare resnice jim omogočajo takole