Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adaptacija (2)


bili impresionirani nad njihovo hitro    adaptacijo   .
morajo biti dopuščene rekonstrukcije in    adaptacije    v okviru obstoječih gabaritov.