Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adamov (6)


Ostro zarisano    adamovo    jabolko na njegovem suhem vratu se
Kenánov, Kenán Enóšev, Enóš Sétov, Sét    Adamov   , Adam pa božji.
še posebno pri jedi neumorno plesalo    Adamovo    jabolko in se je venomer ribalo ob
   Adamovo    jabolko se je tako vztrajno zaletavalo
ki mu jih je prizadejalo    Adamovo    jabolko, ki se je drgnilo ob ovratnik.
   Adamovo    jabolko jim pleše po suhem žilnatem