Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//adagio (2)


prebirati note in razlikovati izraze    adagio   , presto, forzando.
Vivaldijev largo, kakor Albinonijev    adagio   ...