Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ad hoc (2)


zakona skuša nekatera vprašanja urediti "   ad hoc   ".
izogniti kakršnim koli nadomestilom "   ad hoc   ".