Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//absurdno (3)


izjavi »Ti ne obstajaš« nekaj logično    absurdnega   ?
   Absurdno    se jim zdi, da mora študent priložiti
kontrastu sem takrat videl nekaj tako    absurdnega   , kot je življenje samo, nekaj veličastno