Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//abstinirati (1)


potem ko je že mesec dni prisiljen    abstinirati   ?