Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//absorbiran (1)


Zvečer bo telo rahlo opečeno in polno    absorbirane    energije.