Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//absolutnost (7)


Newton je za    absolutnost    prostora in posredno tudi časa navajal
miselni eksperiment, ki naj bi dokazoval    absolutnost    oziroma substancialnost prostora.
obstoj samega prostora, namreč njegovo ”   absolutnost   “, substancialnost, neodvisnost od
transcendentalnostjo, vendar je ohranil prostorsko ”   absolutnost   “ nasproti leibnizevskemu relacionizmu
S sodobnega stališča    absolutnost    in substancialnost prostora nista istovetni,
prostora in časa ukinja ne samo njuno    absolutnost   , ampak tudi njuno substancialnost
prostora in časa ni odvisna od njune    absolutnosti   ?