Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//absolutno (36)


»V skrajnem primeru, kadar je    absolutno    potrebno, da koga utišamo, včasih
Partija v rokah absolutno resnico in    absolutno    seveda ni moglo biti nikoli drugačno
eno vrsto popolnosti, medtem ko ima    absolutno    vse popolnosti.
kakor da bi bile naše potrebe mera za    absolutno   !
»Torej je    absolutno    hkrati subjekt in objekt, enotnost,
najprej postavite načela, začnete z    absolutnim    in vero.
bori za individualno realizacijo -    absolutno    in brezpogojno - po svojih, posebnih
ponovnih rojstev v dokončni združitvi z    absolutnim   , Aurobindo govori, da taka duhovna
materije in strasti, da bi dosegel    absolutno   , simbolizirano v centralni stupi na
trud ”v interesu naše skupnosti, ki    absolutno    vé za eno samo strast, namreč za simpatijo
Bog ni predmet spoznanja, saj ”   absolutno   ... ostaja izklopljeno iz raziskovalnega
Ego ni residuum sveta, marveč    absolutno    apodiktična postavitev, omogočen, in
tekoča sedaj‐navzočnost dana izvorno in    absolutno   “ [prav tam].
ni le gola identiteta tega 'jaz sem'    absolutno    brezdvomni obstoj transcendentalnega
čeprav te danosti v posameznem niso    absolutno    brezdvomne - razteza univerzalna apodiktična
Ne vem pa, kaj je Newton mislil z    absolutnim    gibanjem; ta pojem zveni precej metafizično...
dvesto let pozneje se je izkazalo, da je    absolutno    gibanje res spekulativen pojem... ampak
[absolutnega prostora] in se bo tako,    absolutno    gledano, nenehno spreminjal.“ [prav
glede na absolutni prostor oziroma    absolutno    mesto.
”...v naravi ni dveh    absolutno    nerazločljivih bitij [tj.
enosti trajajočega toka ima torej svoje    absolutno    trdno mesto <absolut feste Stelle>
novoveška znanost pravzaprav razumela z    absolutnim    časom.
substancialnem pomenu, namreč kot    absolutno    svetovnozgodovinsko ”ozadje“, analogno
polje, ne ostane noben prostor, ampak    absolutno    nič, niti noben 'topološki prostor'“
katere je Kant mislil, da so nujno in ”   absolutno   “ določene z evklidsko geometrijo in
nad njimi, ne zunaj njih, marveč vsem    absolutno    bližnji.“
”Biblija pušča razum    absolutno    svoboden in nima nič skupnega s filozofijo,
filozofije“ zapisal trditev, da je ”v    absolutnem   , kot nujna posledica ideje, vsebovan
bi nas prepričal o obstoju ”tistega    absolutno    najvišjega“ tudi tedaj, če bi se zgodil
obstaja toliko drugih svetov, da je    absolutno    vsak način, kako bi svet lahko bil,
”obstaja toliko drugih svetov, da je    absolutno    vsak način, kako bi svet lahko bil,
življenje, ki bo ne padlo v vse kategorije    absolutno    zaščitenega rezervata z neživljenjskimi
V njem ste predlagatelji    absolutno    pozabili omeniti mestni svet.
Ta predlog sklepa bom    absolutno    podprl.
nesrečo, ki si je nihče ni želel in je    absolutno    ni mogoče skriti.
krvi in njene tipizacije v Nemčiji    absolutno    ne razumejo.