Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//abrahamov (26)


Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina,    Abrahamovega    sina.
Jaz sem Bog    Abrahamov    in Bog Izakov in Bog Jakobov’?
Jaz sem Bog    Abrahamov    in Bog Izakov in Bog Jakobov’?
Judov, Juda Jakobov, Jakob Izakov, Izak    Abrahamov   , Abraham Têrahov, Têrah Náhorjev, Náhor
Te pa, ki je    Abrahamova    hči in jo je satan imel zvezano, slišite,
revež umrl, so ga angeli odnesli v    Abrahamovo    naročje.
prišla tej hiši rešitev, ker je tudi on    Abrahamov    sin.
Bog    Abrahamov   , Bog Izakov in Bog Jakobov,’ Bog pa
»   Abrahamovi    potomci smo in nikoli nismo bili nikomur
Vem, da ste    Abrahamovi    potomci, vendar me zalezujete, da bi
»Če ste    Abrahamovi    potomci, opravljajte Abrahamova dela.
ste Abrahamovi potomci, opravljajte    Abrahamova    dela.
Bog    Abrahamov    in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov
‘Jaz sem Bog tvojih očetov, Bog    Abrahamov    in Izakov in Jakobov.’
Bratje, sinovi    Abrahamovega    rodu, in vi ki se Boga bojite!
   Abrahamov    zgled
Saj sem tudi jaz Izraelec,    Abrahamov    potomec, iz Bénjaminovega rodu.
So    Abrahamovi    potomci?
Spoznajte vendar, da so    Abrahamovi    sinovi tisti, ki verujejo.
To se je zgodilo zato, da bi    Abrahamov    blagoslov prešel po Kristusu Jezusu
Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem    Abrahamov    zarod, po obljubi pa dediči.
zavzema se namreč za angele, temveč za    Abrahamovo    potomstvo.
ljudstva, od svojih bratov, ki so vendar    Abrahamovi    potomci.
   Abrahamova    daritev je prispodoba trpljenja, Jakob
poklekala je pred Marijo, občudovala    Abrahamovo    daritev in se prezirljivo smejala že
Čeprav v    abrahamovih    letih, sta se gibala kot mačka.