Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//abdikacija (2)


nove vlade po kraljevskih odlokih, v    abdikacijo    v prid Chamborda, v vse, kar so hoteli.
Po    abdikaciji    Karla X.: