Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aaaa (2)


»   Aaaa   ...«
»   Aaaa    ...« je zategnil Čargo.