Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aaa (12)


»   Aaa   !« besno zasika, kakor bi zagledal svojega
»   Aaa   ?...« je zaničljivo zategnil Carlo Carniglia
»   Aaa   ! ...« je zaživel pismonoša in z občudovanjem
-    Aaa    ... tako, - je zamrmral ded.
-    Aaa   , tako, tako ... je zategnil tesar.
»   Aaa   ...«
»   Aaa   ?...«
»   Aaa   ! ...« je olajšano zahropel kovač.
»   Aaa   !« se je globoko oddahnila žena.
-    Aaa   !... - je zahropel Temnikar, vzdignil
»   Aaa   ?« je zazijala žena in vztrepetala.
A, aa, bomo kaj fukali fantje, a    aaa   ? rečem živo in zabelim s kletvico,