Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ažuren (1)


menimo, da bi morala biti vlada bolj    ažurna    s spremembami, ki so opravičene in