Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//a slovar (2)


tri jasno ločene razrede, znane kot    A slovar   , B slovar (imenovan tudi sestavljenke)
Popolnoma nemogoče bi bilo    A slovar    uporabljati za literarne namene ali