Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//a le lu i ja (1)


tonih med igranjem od nekod slišala:    A le lu i ja   .