Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aymar (1)


Dinkam, Šilukom, Pigmejcem v Afriki, pa    Aymarom    in Waimirom v Južni Ameriki.