Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Avstroogrska (1)


kakšen na pol zgnit soldat v stari    Avstroogrski   , ko so še služili vojsko sedem let.