Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Avstralka (2)


potem sem rekel - poglej jo, tipično    Avstralko   .
Ne, sem bil prepričan, ona je    Avstralka   .