Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Avgustinčič (1)


Dervariča, vprašljiv je nastop Jake    Avgustinčiča   .